01787 829464 (+44) 7464 196052

MGC PE 2 Electric Golf Cart

The MGC PE (Platinum Edition) Electric Golf Cart. Controller – 48V (FJ AC controller) Motor – 5KW (AC) KDS motor...